Cao Su SVR L - SVR 3L - SVR 5 - PH Rubber

Cao Su SVR L - SVR 3L - SVR 5 - PH Rubber

Cao Su SVR L - SVR 3L - SVR 5 - PH Rubber

Cao Su SVR L - SVR 3L - SVR 5 - PH Rubber
  • 0
  • Liên hệ
  • 2398
  • Thông tin sản phẩm

Cao Su SVR L - SVR 3L - SVR 5 - PH Rubber

Sản phẩm cùng loại
Giá thu mua cao su 24/7

Giá thu mua cao su: 14/06/2024

Mủ nước: 370 Đồng / TSC

Mủ tạp: 14,000 Đồng / Kg

Hình ảnh hoạt động
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
Zalo
Hotline